Welkom op de website van Stichting Veteranen Deventer


Welkom op SVD
Welkom.m4a (760.05KB)
Welkom op SVD
Welkom.m4a (760.05KB)


Stichting Veteranen Deventer biedt een mogelijkheid tot maandelijkse samenkomst van veteranen en haar thuisfront in het Veteranencafé in de Heeren. Deze samenkomst zal zich vormen binnen een harmonieuze sfeer, waarbij herkenning en erkenning van- en voor Deventer Veteranen en haar thuisfront op de voorgrond staan.

Er is een wederzijds respect voor gasten en organisatie alsmede voor de gastheer, de medewerkers van café de Heeren.
Tijdens de ontmoetingen weten de gasten zich gesterkt door dezelfde taal te spreken vanuit eenieder zijn of haar eigen ervaringen.

Door veteranen en haar thuisfront gezamenlijk te verenigen wordt er een platform gecreëerd wat iets toevoegt in de zichtbaarheid van veteranen en complementair is aan haar maatschappelijke status.

Tevens fungeert het bestuur van Stichting Veteranen Deventer als een volwaardig gesprekspartner en klankbord voor gemeentebestuur en haar medewerkers alsmede voor collega (veteranen) organisaties binnen Nederland. 

Stichting Veteranen Deventer faciliteert elke derde dinsdag van de maand in café de Heeren een Veteranencafé.


Kijk gerust verder op de site voor meer informatie.